Misyon ve Vizyon ifadelerinin oluşturulması & güncellenmesi

  • Stratejik Plan Hazırlanması
  • Stratejik Amaç ve Hedeflerin oluşturulması & güncellenmesi
  • Stratejik Amaç, Hedef ve Stratejilerin Eylem Planlarına dönüştürülmesi (Balance Score Card, OKR vb. yaklaşımlar)
  • İzleme Değerlendirme Sisteminin Kurulması
  • Yönetsel Yetkinliklerin Geliştirilmesi
  • Organizasyonel Yapıların Geliştirilmesi