Verimli Sonuçlar

Verimli Sonuçlar

Çalıştığımız tüm kurumlarda düşük hata, sürdürülebilir hizmet ve yüksek memnuniyet oranı üreten danışmanlıklar veriyoruz.

Çalışma Uyumu

Çalışma Uyumu

Personel, işveren arasındaki bağın güçlenmesi; firmaya, markaya olan aidiyet duygusunun kuvvetlenmesini amaçlıyoruz.

Uluslararası Standartlar

Uluslararası Standartlar

Eğitimlerimizde kaliteyi yakalamak için standart kuralları uyguluyoruz. Firmanın global standartlarda çalışmasını sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

İşletmelerin Geleceğe Uyumu

Yönetici Geliştirme Programları

Yönetici Geliştirme Programları

Yöneticilerin, liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi

İş Hayatı ve</br>Kariyer Koçluğu

İş Hayatı ve
Kariyer Koçluğu

Kariyer hedefi belirleme ve kararlılıkla yolda kalmak için koçluk

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

İ.K. Yönetim Sistemlerinin Kurulması Geliştirilmesi

Örgütsel Davranış Analizi

Örgütsel Davranış Analizi

Çalışan Memnuniyeti, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Adalet Algısı, Liderlik vb.

Öğrenim ve</br>Öğrenci Koçluğu

Öğrenim ve
Öğrenci Koçluğu

Öğrencilere yönelik koçluk uygulamaları

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Kurumsallaşma ve Örgütsel Gelişim Danışmanlığı

Yöneticilik ve Liderlik Koçluğu

Yöneticilik ve Liderlik Koçluğu

Yönetim ve liderlik becerilerinin gelişimi koçluğu

İnsan Kaynakları Uygulamaları Eğitimi

İnsan Kaynakları Uygulamaları Eğitimi

İ.K. Yönetiminde modern yaklaşımlar ve uygulama eğitimleri

Neler Yaptık

100

%

Hizmet Kalitesi

3675

Memnun Müşteri

340

Verilen Eğitim

25

yıl

Tecrübe

Gelecek Planlamanızda

Güçlü Çözüm Ortağınız