• Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi yapı ve sistemlerinin kurulması
  • Mevcut İnsan Kaynakları Sistemlerinin ihtiyaçları karşılayacak şekilde güncellenmesi
  • İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme danışmanlığı
  • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Örgütsel Gelişim Planlarının oluşturulması
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzman / Yönetici geliştirme eğitimleri