İnsan Kaynakları Yönetiminde modern yaklaşımlar ve uygulama eğitimleri

  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Gökkuşağından Doğru Rengi Seçmek (İleri Mülakat Teknikleri)
  • Performans Yönetimi
  • İş Analizi, İş Değerleme, Ücret Yönetimi
  • Ekip Çalışması